Odabir načina plaćanja:X

Unesite e-mail:X

Popunite polja označena zvjezdicom:

 

Opći uvjeti Internet stranice Adriateha sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Uredbom o zaštiti osobnih podataka 2016/679 te Zakonom o elektroničkoj trgovini, važećim na području Republike Hrvatske. Ovi Opći uvjeti korištenja i odredbe primjenjuju se na korištenje Adriateh Internet stranice na web adresi webshop.adriateh.hr uključivo sa svim podstranicama i na kupnju ondje dostupnih proizvoda. Molimo vas da pažljivo pročitate ove uvjete i odredbe prije korištenja. Vaša suglasnost s ovdje navedenim uvjetima i odredbama je preduvjet za korištenje Internet stranice i izvršavanje kupnje.

 

1. OPĆE ODREDBE I UVJETI KORIŠTENJA INTERNET STRANICE

Svi podaci na Internet stranici webshop.adriateh.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Detaljne informacije o svakom proizvodu može pronaći na stranicama proizvođača kojima može pristupiti sa stranice webshop.adriateh.hr. Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, a, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice webshop.adriateh.hr i online kupnje. Prodavatelj ove Opće uvjete stavlja na raspolaganje Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice webshop.adriateh.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine ili posjećivanjem ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da su s istima suglasni. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima kupnje, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice webshop.adriateh.hr u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

 

 

 

 

 

 

1.1 Pojmovi

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:
Prodavatelj:
 Adriateh d.o.o., Zagrebačka 2, 10431 Sveta Nedelja - Novaki, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa

(MBS): 080136018

Osobni identifikacijski broj (OIB): 94348106606

IBAN: HR4523400091110072075
webshop.adriateh.hr- Internet stranica u vlasništvu Prodavatelja;
Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici webshop.adriateh.hr;
Posjetitelj Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na webshop.adriateh.hr, te slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;
Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno;
Korisnički podaci: cjelina koju čime ime, prezime, adresa za dostavu, grad, mail adresa i broj telefona te se koriste kao podaci pri kupovini proizvoda s internet stranice webshop.adriateh.hr
Korištenje webshop.adriateh.hr pristup stranici webshop.adriateh.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;
Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem webshop.adriateh.hr
Maloprodajna cijena: cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om; Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj kuna, te kupac plaća trošak konverzije valuta.
Prihvaćena ponuda: ponuda po kojoj je izvršena uplata;
Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na webshop.adriateh.hr, a koje je moguće kupiti putem online kupovine;
Sadržaj uključuje: sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način, sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima, informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavatelja u određenom razdoblju, informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju, podatke o prodavatelju 
Usluga: usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;
Transakcija - uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.

 

1.2. Pristup Internet stranici 
Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

 

1.3. Ugovor o kupoprodaji 
Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

 

1.4. Online kupovina u Republici Hrvatskoj
Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske i i svih zemalja Europske zajednice.

 

1.5. Prihvaćanje Općih uvjeta 
Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET), Uredbom o zaštiti osobnih podataka 2016/679 (dalje u tekstu:GDPR) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici webshop.adriateh.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem webshop.adriateh.hr smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

 

 

 

 

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Obveze korisnika prilikom korištenja

Korisnik se obvezuje da neće:
Koristiti Internet stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima. Unositi na Internet stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.

 

2.2. Prava intelektualnog vlasništva i vlasništvo sadržaja

Internet stranice i Internet trgovina Prodavatelja sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, prava na tekstove, aplikacije, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk i slično, osim ako je drugačije naznačeno.

Nije dozvoljeno mijenjati, objavljivati, prenositi, reproducirati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez izričitog pisanog pristanka Prodavatelja ili nositelja odgovarajućeg prava. Niste ovlašteni skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili mijenjati materijale zaštićene autorskim pravom na bilo koji način osim u svrhu svoje vlastite osobne uporabe.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, Prodavatelj izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja prava u odnosu na sadržaj Internet trgovine i Internet stranice, te zabranjuje korištenje sadržaja Internet trgovine i Internet stranice osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samoj Internet stranici i Internet trgovini.

Fotografije proizvoda prikazane na Internet stranici su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

Kupci preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Internet stranice i Internet trgovine.

 

2.3. Odricanje od odgovornosti

2.3.1.Korištenje 
Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

 

2.3.2.Uređaji
Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na webshop.adriateh.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja webshop.adriateh.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

 

2.3.3.Oglašavanje 
Dio stranica webshop.adriateh.hr predviđen je za oglašavanje proizvoda i usluga trećih strana. Te treće strane (oglašivači) su dužni oglasne materijale, vizuale i ostale sadržaje usuglasiti sa zakonskim normama i pravilima. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve protupravnosti, pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

 

2.4. Izmjena Općih uvjeta 
Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj webshop.adriateh.hr pod uvjetom javne objave na webshop.adriateh.hr Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

 

2.5. Troškovi korištenja 
Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na webshop.adriateh.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

 

 

2.6. Punoljetnost 
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

 

2.7. Točnost osobnih podataka 
Prilikom korištenja Internet stranice i Internet trgovine Prodavatelja, Korisnici su dužni dati točne, važeće i osobne podatke radi nastavka kupovine. 

 

2.8. Prijave povrede zaštite i prava 
Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

 

3. ONLINE KUPOVINA

3.1. Registracija 
Da biste se registrirali ili koristili usluge Internet prodavaonice, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje.

Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo Vas da u čim skorijem roku ažurirate Vaš korisnički račun, odnosno obavijestite nas o nastalim promjenama putem e-mail adrese: shop@adriateh.hr

Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

 

Korisnik Internet stranice webshop.adriateh.hr dužan je upisati osobne podatke radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. 

Upisom osobnih podataka korisnik potvrđuje da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, u potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka, da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Uredbe o zaštiti osobnih podataka i povezanih primjenjivih zakona obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

 

3.2. Informiranje Korisnika 
Prodavatelj se obvezuje na Internet stranici webshop.adriateh.hr redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe, vremenu isporuke robe, te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima.

 

3.3. Predugovorna obavijest 
Sukladno članku 57. ZZP-a, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu il uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ZZP-a, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP-a odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP-A nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. Ili  70. ZZP-a, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ZZP-a
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ZZP-a, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirana u članku 5, točki 18 ZZP-a,
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvan sudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

 

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima.

Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba spomenutog Zakona o zaštiti potrošača potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

 

3.4. Isključenje od odgovornosti Prodavatelja 
Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg drugog problema koji bi nastao zbog neispravnih ili netočnih podataka kupaca.

 

3.5. Proces online kupovine

Registracija
Na stranici webshop.adriateh.hr nije potrebna registracija. Korisnik upisuje jednokratno osobne podatke neposredno prilikom kupovine kako bi Prodavatelj imao točne informacije za dostavu. 

 

Kupovina
Najjednostavniji oblik pretrage jest putem tražilice koja se nalazi pri samom vrhu stranice. Korisnik upisuje traženi pojam i odabire opciju „Traži“. Ukoliko želi detaljnije pretraživati, odmah pored opcije „Traži“ Korisnik može odabrati kategoriju unutar koje želi pretraživati zadani pojam. U ponuđenim rezultatima pretrage Korisnik vrši odabir. Nakon odabira preferiranog rezultata pretraživanja, Korisnik se upoznaje sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju, ali se ne ograničavaju na : naziv, opis, cijenu s uključenim PDV-om, cijenu dostave i slično. Ukoliko se Korisnik odluči za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o istom, odabire opciju „Dodaj u košaricu “.

 

Košarica 
Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda i usluga, Korisnik odabire opciju „košarica “ u gornjem desnom kutu stranice webshop.adriateh.hr Korisniku se u tom trenutku prikazuje sadržaj košarice. Korisnik može pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu.  U trenutku kada je Korisnik zadovoljan s konačnim sadržajem svoje Košarice za kupovinu, odabire opciju „KUPI“ kako bi nastavio proces kupovine.

 

Plaćanje 
Plaćanje se vrši putem Corvus Pay sustava. Opis postoji u „Izjava o sigurnosti online plaćanja“ 

 

Konačni pregled 
Ovaj konačni korak u procesu internet kupovine predstavlja mjesto na kojemu Korisnik može pregledati sve unesene detalje o opcijama plaćanja, dostave, sadržaju košarice, ukupnoj vrijednosti i slično, prije nego iste konačno odobri. Ukoliko neki od podataka eventualno nije točno unesen, Korisnik ih može izmijenit. Nakon što se Korisnik detaljnom provjerom uvjeri da su svi uneseni podaci točni odabire opciju „naruči “. Ukoliko je narudžba uspješno zaprimljena od strane Prodavatelja, Kupcu će biti prikazana poruka „Narudžba uspješno zaprimljena “. Na E-mail adresu Korisnika Prodavatelj dostavlja e-mail s detaljima o narudžbi. Ukoliko je došlo do greške prilikom elektroničkog procesiranja narudžbe, Korisniku se prikazuje poruka „Narudžba nažalost nije uspjela“. U navedenom slučaju narudžba se ne smatra izvršenom.

 

3.6. Nemogućnost isporuke 
Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni Kupcu.

 

 

4. CIJENE PROIZVODA

4.1. Cijene
Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014). Sve cijene proizvoda u web trgovini izražene su u eurima (EUR), uz prikazanu približnu protuvrijednost u hrvatskim kunama (HRK) i uključuju PDV (VAT).  Cijene proizvoda su iste za sve vrste plaćanja i vidljive su na stranici proizvoda i u košarici prilikom zaključivanja narudžbe. U cijenu proizvoda nije uključen trošak dostave koji se posebno obračunava u zadnjem koraku narudžbe nakon što korisnik upiše željenu adresu dostave.

 

4.2.Vrijednost narudžbe i dodatni troškovi

Cijena artikla i dostave ne uključuje eventualne carinske troškove niti bilo kakve posebne naknade odredišne države. Kupac snosi odgovornost za sve navedene troškove te se prije naručivanja treba informirati u ispostavi carinske uprave države u koju se paket šalje oko uvjeta i pravila te mogućih dodatnih troškova jer povrat sredstava uzrokovanih izmjenama carinske uprave države u koju se pošiljka šalje neće biti moguća.

Sve ostale nepredviđene troškove ne snosi tvrtka Adriateh d.o.o.

 

4.3. Kontrola cijena 

U izvanrednim slučajevima administrativne pogreške u iskazivanju cijene proizvoda na stranicama Internet trgovine, nismo obvezni sklopiti ugovor o kupoprodaji po nepovoljnim uvjetima. Ako do takvog slučaja dođe, ponuditi ćemo vam da proizvod kupite po ispravnoj cijeni, bez obveze prihvaćanja takve ponude. U slučaju vašeg neprihvaćanja ponude, plaćeni iznos će vam biti vraćen ukoliko je uplata s vaše strane prethodno izvršena.

 

 

 

4.4. Izmjene cijena 
Prodavatelj zadržava pravo promjene cijene bez prethodne obavijesti.

 

4.5. Rasprodaje i akcijske prodaje 
Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

 

4.6. Količina proizvoda po akcijskim uvjetima 
Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.

 

4.7. Izjava o konverziji – Conversion statement 
Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom koja nije izdana od Hrvatske financijske institucije ili se radi o kartici računa u stranoj valuti, isti se iznos pretvara u lokalnu valutu kupca prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

 

5. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

5.1. Odabir načina plaćanja 
Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe.

Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti :

 • jednokratnim online plaćanjem kreditnim i debitnim karticama
 • Pay Palom

Detaljnije upute o načinu i vrstama plaćanja možete pronaći na stranici ‘Načini plaćanja’.

 

5.1.1. Plaćanje karticama 
Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Prodavatelj snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.

 

5.2. Izvršenje plaćanja 
Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice.

 

5.3. Račun 
Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

 

6. REKLAMACIJE NA PROIZVODE I PODNOŠENJE PRIGOVORA

6.1. Kvaliteta proizvoda 
Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda.

 

6.2. Prigovori kupaca 
Sukladno čl. 10 ZZP-a, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavatelja 10431 Sveta Nedelja - Novaki, Zagrebačka 2, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja shop@adriateh.hr, neposrednu putem poslovnih prostorija ili putem telefaksa +385 1 333 5 122 te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. ZZP-a potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

 

6.3. Izjava o jamstvu i servisni uvjeti 
Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno ZOO-u. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni list smatra se punovažnim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Prodavatelja. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

 

6.4. Odgovornost za materijalne nedostatke 
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

 

Materijalni nedostatak postoji:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

 

 

7. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT ROBE

7.1. Jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji 
Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da ste se predomislili prije isporuke robe.

 

Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, dužan je pismeno obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom, elektroničkom poštom u kojoj će navesti: ime i prezime, adresu, datum računa, broj računa, tekući račun za povrat novca (IBAN), broj telefona i email adresu.

 

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je dužan isporučenu robu vratiti Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja.

 

Prodavatelj mora bez odgađanja najkasnije u roku od 14 dana od dana da raskida ugovor sukladno članku 75. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

 

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.

 

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

 

7.2. Gubitak prava na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji 
Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. ZZP-a, tj. ako je:

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca;
 8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom;
 9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije;
 11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
 12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju;
 13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

7.3. Pravo na povrat proizvoda 
U roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda Kupac ima pravo na povrat Proizvoda u slučaju:

 • Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;
 • Kada je isporučen Proizvod oštećen, neispravan ili ima nedostatke – veže se na 7.5.
 • Kada je došlo do oštećenja prilikom isporuke

 

7.4. Izvršenje povrata proizvoda 
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično).

Kupac je dužan proizvod koji vraća Prodavatelju vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

 

Kupac je Proizvode dužan vratiti Prodavatelju o svom trošku na adresu: Zagrebačka 2, 10431 Sveta Nedelja - Novaki.

 

Ukoliko Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene.

 

U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena na uobičajen način opisan u točki 7.2. ovih Općih uvjeta, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

7.5. Opravdanost povrata 
Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, Prodavatelj će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u razumnom rok u od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju. Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja, instalacije ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom. Ukoliko je prilikom pakiranja naručenih proizvoda došlo do nenamjerne pogreške te kupac nije dobio proizvod koji je naručio već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Prodavatelja koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (14) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

 

 

 

8. NEDOSTUPNI ARTIKLI

8.1. Objektivna Nemogućnost isporuke
Zbog izvanrednih okolnosti moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti. U tom slučaju Kupac će o tome bez odgode biti obaviješten putem elektronske pošte ili telefonom te će Prodavatelj u roku od 2 radna dana vratiti uplaćeni iznos.

 

 

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1. Čuvanje privatnosti i osobnih podataka 
Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost i osobne podatke svih Korisnika webshop.adriateh.hr stranica, te će s istima postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: “GDPR”), odnosno s drugim primjenjivim propisima.

Ova politika privatnosti odnosi se na zaštitu osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupovine i/ili registracije na stranici webshop.adriateh.hr te je sastavni  dio Općih uvjeta korištenja Internet stranice webshop.adriateh.hr. Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamče da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za niže navedene svrhe.


9.2. Podaci koje Adriateh d.o.o. kao voditelj obrade prikuplja o Vama:

Aktivnost/svrha

Vrsta podataka koje prikupljamo i kada ih prikupljamo

Pravna osnova

Izvršenje narudžbe/kupovine uključujući potrebe informiranja o isporuci.

Ime i prezime, adresa za dostavu i ispostavu računa, grad, e-mail adresa i broj telefona.

 

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane koja enkripcijom štiti vaše podatke te

čiju politiku privatnosti možete pronaći ovdje

 

Navedene podatke prikupljamo prilikom izvršenja kupovine odnosno kada kupac unosom svojih osobnih podataka pri kupovini te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici webshop.adriateh.hr

Privola, ispunjenje ugovorne obveze.

 

Registracija na Internet trgovini i kreiranje korisničkog računa.

Ime i prezime, adresa za dostavu i ispostavu računa, grad, e-mail adresa, broj telefona, povijest kupnji.

 

Ako želite kupovati bez otvaranja korisničkog računa, na našem web shopu moguća je kupnja i bez registracije.

 

Privola

Upit korisničkoj službi, reklamacija ili prigovor

 

Ime i prezime, adresa za dostavu i ispostavu računa, grad, e-mail adresa i broj telefona, broj narudžbe, predmet upita, reklamacije ili prigovora, sadržaj i dokumenti priloženi u upitu, reklamaciji ili prigovoru i ostale informacije koje nam dostavite ili koje su potrebne radi postupanja po vašem upitu, reklamaciji ili prigovoru

 

 

Ispunjenje zakonske obaveze

Marketinške svrhe:

 

 • za potrebe vlastite evidencije i statistike;
 • za stvaranje baza podataka o Kupcima;
 • za potrebu slanja obavijesti o proizvodima i uslugama;
 • za potrebe dostave promotivnih materijala;
 • za potrebe unaprjeđenja odnosa s Kupcima te unapređenja usluga uključujući obraćanje Kupcu pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom te u svrhu dostavljanja na  kućnu adresu materijala kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
 • za potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;

Ime i prezime, e-mail adresa, datum rođenja.

 

Navedene podatke prikupljamo u trenutku kada se Kupac prijavi za primanje obavijesti o proizvodima i uslugama unosom svojih podataka na Internet stranici webshop.adriateh.hr.

 

Svoju suglasnost za marketinške poruke Kupac može povući u bilo kojem trenutku.

 

Privola

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici (kolačići i tehnički podaci) koristimo:

 • za potrebe vlastite evidencije i statistike;
 • za stvaranje baza podataka o Kupcima;
 • za potrebu slanja obavijesti o proizvodima i uslugama
 • za prilagodbu sadržaja preferencijama posjetitelja stranice
 • za unaprijeđenje korisničkog iskustva
 • za analizu trendova
 • za potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika.

Osim osobnih podataka koje ste nam sami ustupili, na našoj web stranici koristimo kolačiće i druge alate za automatsko prikupljanje podataka. Ovi statistički podaci se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

 

Za detaljnije informacije o kolačićima koje koristimo, čemu služe i koliko se zadržavaju na Vašem uređaju pročitajte poglavlje 9.11. o kolačićima

 

Dok surfate našom stranicom, automatski ćemo prikupljati, pohranjivati i koristiti sljedeće podatke: IP adresa, vrsta internet preglednika, operativni sustav, vrsta uređaja, pretraživač kojeg koristite, oglasi koje ste pregledali, vremenska zona, URL adrese koje ste posjetili, duljina posjeta na stranici, broj posjeta, vrijeme učitavanja stranice, pogreške prilikom učitavanja sadržaja, dob, spol, lokacija, interakcije sa web stranicom, klikovi, izvršenje kupovine, vrijednost kupovine

 

Privola

 

 

9.3. Sigurnost podataka

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

 

9.4. Vremenski period čuvanja podataka

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

U slučaju kada je rok čuvanja podataka utvrđen zakonom, Vaše podatke čuvamo kroz zakonom propisani period.

 

9.5. Dijeljenje Vaših osobnih podataka s trećim osobama

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno GDPR-u te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima bez njegovog pristanka.

Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.

Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zlouporaba. Također se izuzimaju slučajevi izričito predviđeni ovim Općim uvjetima korištenja.

 

9.6. Prijenos podataka u treće zemlje

Vaše podatke ne prenosimo na područja trećih zemalja.

 

9.7. Vaša prava

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, u svakom trenutku možete tražiti:

 • pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka;
 • brisanje („pravo na zaborav“) osobnih podataka, temeljem čega će Adriateh d.o.o. obrisati podatke iz svih svojih baza, osim onih koje je dužan imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • ograničavanje obrade  Vaših podataka ili ulaganje prigovora na obradu takvih podataka;
 • pravo na prenosivost podataka  koje podrazumijeva pravo da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama;
 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući  bez negativnih posljedica;
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – www.azop.hr) ako smatrate da je došlo do povrede Vaših prava prilikom obrade podataka od strane Prodavatelja.

 

9.8. Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

 

9.9. Kako nas kontaktirati

U slučaju da želite iskoristiti neko od navedenih prava ili povući privolu koju je dao za obradu osobnih podataka (u slučajevima u kojima je privola pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka), molimo Vas da nas kontaktirate. Čuvati ćemo zapis o našoj komunikaciji, kako bismo mogli pravovremeno riješiti bilo koja sporna pitanja.

 

Možete nas kontaktirati u svako doba i na bilo koji način:

Voditelj obrade osobnih podataka:

Adriateh d.o.o., Zagrebačka 2, 10431 Sveta Nedelja - Novaki, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa

(MBS): 080136018

Osobni identifikacijski broj (OIB): 94348106606

IBAN: HR4523400091110072075

 

Službenik za zaštitu podataka:

E-mail:  iva.cehak@adriateh.hr

Web:  webshop.adriateh.hr

Tel: + 385 1 333 5 120

 

9.10. Izmjena Politike o privatnosti

Pravila zaštite podataka i privatnosti ažurirati ćemo povremeno, prilikom prilagodbe novim verzijama Internet stranice ili Internet trgovine ili prilikom promjena u zakonskoj regulativi. Materijalne promjene biti će dokumentirane u ovom dokumentu, te ćemo ukoliko je potrebno, osigurati privolu naših korisnika.

 

9.11. Cookie

Što je kolačić (cookie)?
Kolačići („cookies“) su male tekstualne datoteke koje internetska stranica ili pružatelj usluga šalje i pohranjuje u memoriju krajnjeg uređaja kojim pristupate našoj stranici kroz internetski preglednik. Prilikom Vašeg sljedećeg posjeta internetskoj stranici, web stranica ili aplikacija kroz Vaš internetski preglednik (primjerice, Internet Explorer, Mozilla Firefox ili Google Chrome) prepoznaje da ste već posjetili stranicu, pamti Vaše postavke i odabire i omogućava bolje korisničko iskustvo.

Kolačići su vrlo korisni i učestalo korišten alat internetskih stranica jer omogućavaju brže i bolje korisničko iskustvo, te brojne stranice neće funkcionirati bez njihovog korištenja.

Ovako prikupljeni podaci ne omogućavaju osobnu identifikaciju korisnika. Kada pristupate našoj internetskoj stranici, kolačići identificiraju svojstva preglednika i krajnjeg uređaja, ali ne i Vas.

Koristimo sljedeće vrste kolačića:

 

Kolačići prema funkciji:

I. Nužni kolačići

Ovi kolačići neophodni su za funkcioniranje web stranice i usluga koje pružamo putem naše stranice. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. 

Nužni kolačići ne prikupljaju podatke koji bi se mogli koristiti za Vašu identifikaciju.

II. Funkcionalni kolačići

Funkcionalni kolačići omogućavaju Vam bolje korisničko iskustvo kroz poboljšanu funkcionalnost i personalizaciju. Postavljamo ih mi ili pružatelji usluga trećih strana čije su usluge dodane na našu internetsku stranicu. Ako ne omogućite ove kolačiće, neke od navedenih funkcija možda neće pravilno funkcionirati. Ne prikupljaju niti pohranjuju podatke koji bi nam omogućili Vašu identifikaciju.

III. Izvedbeni/marketinški kolačići

Ovi kolačići nam omogućavaju razumijevanje načina na koji korisnici koriste našu stranicu kako bismo održali našu ponudu i usluge relevantnima. Pomažu nam saznati popularnost stranica, kao i kako se posjetitelji kreću stranicom. Izvedbeni/marketinški kolačići ne pohranjuju izravno osobne postavke, ali temelje se na jedinstvenoj identifikaciji vašeg preglednika i krajnjeg uređaja. Ako ne omogućite ove kolačiće, oglašavanje će biti manje ciljano.

 

Kolačići prema trajanju

I. Privremeni kolačići ili kolačići sesije

Ovi kolačići se uklanjaju s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju. Mi ih koristimo da omogućimo pristup sadržaju.

II. Trajni ili spremljeni kolačići

Ovi kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Trajni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama. Mi koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Kolačići prema izvoru

I. Kolačići prve strane (first party cookie)

Kolačići prve strane dolaze s Internet mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića Internet mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom Internet mjestu.

II. Kolačići treće strane (third party cookie)

Kolačići treće strane dolaze s drugih Internet mjesta, a koje se nalaze na Internet mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića druga Internet mjesta mogu pratiti korištenje Interneta na Internet mjestu kojeg gledate, u marketinške svrhe.

Ovo Internet mjesto koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Koristimo način intergracije koji anonimizira vašu IP adresu. Google Analytics koristi kolačiće za analizu vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ovog Internet mjesta (uključujući vašu IP adresu) prenose se i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Američkim Državama. Google koristi ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na Internet mjestu za upravitelje Internet mjesta. Google može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrade podatke u ime Googlea. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Pogledajte Google Pravila o privatnosti na sljedećem linku: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google je razvio dodatak za preglednik kojim možete spriječiti korištenje vaših podataka za Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Možete ga preuzeti ovdje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

U nekim slučajevima korištenjem veza na stranice drugih društava, možete pristupiti stranicama trećih strana nad kojima Adriateh d.o.o. nema nikakve kontrole te ne odgovara za njihovu politiku korištenja kolačića niti njihov sadržaj.

Naziv kolačiča

Opis

Istek

 

_ga

 

GoogleAnalytics kolačić: Služi za međusobno razlikovanje korisnika na način da se svakom korisniku dodijeli nasumično generirani broj pomoću kojega se korisnik identificira. Uključen je u svaki zahtjev na stranici i koristi se za dobivanje podataka o posjetiteljima, sesiji i kampanji u svrhe analitičkih izvješća za stranice.

 

 

2 godine

_gid

GoogleAnalytics kolačić: Služi za međusobno razlikovanje korisnika.

24 sata

_gat


GoogleAnalytics kolačić: Služi za ograničavanje broja zahtjeva - čime se ograničava prikupljanje podataka na prometnim stranicama.

 

1 minuta

_utma

GoogleAnalytics kolačić: Zapisuje se u pretraživač pri prvoj posjeti mrežnoj stranici s određenog preglednika. Ako se kolačić obriše te se s istoga preglednika naknadno posjeti ista mrežna stranica, kreira se novi _utma kolačić s drugom jedinstvenom identifikacijom. U većini slučajeva, ovaj kolačić upotrebljava se za utvrđivanje pojedinačnih posjetitelja naših mrežnih stranica i ažurira se sa svakim pregledom stranice. Osim toga, ovaj kolačić ima jedinstvenu identifikaciju koju Google Analytics upotrebljava kako bi se osigurala valjanost i pristupačnost kolačića kao dodatna mjera sigurnosti.

2 godine

_utmc

GoogleAnalytics kolačić: Upotrebljava se za utvrđivanje novih posjetitelja

Traje samo za vrijeme sesije

_utmb

GoogleAnalytics kolačić: Upotrebljava se za uspostavljanje i nastavak korisničke sesije. Svaki put kada korisnik posjeti drugu stranicu, ovaj se kolačić ažurira i istječe za 30 minuta, čime se nastavlja ista sesija, dokle god korisnik nastavlja aktivnosti u 30-minutnim intervalima. Ovaj kolačić istječe kada korisnik pauzira na stranici lokacije duže od 30 minuta.

30 minuta

_utmz

GoogleAnalytics kolačić: Pohranjuje vrstu upućivanja koju posjetitelj upotrebljava da bi došao do naše web lokacije, bilo preko direktne metode, linka upućivanja, pretraživanjem mrežne stranice, ili kampanjom kao što je oglas ili poveznica iz e-pošte. Upotrebljava se za izračunavanje tražilice prometa, reklamne kampanje i navigacije stranica unutar web lokacije.

6 mjeseci

 

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Okvir za postavke kolačića nalazi se u podnožju ovog Internet mjesta. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete postaviti na početne postavke kolačića također u podnožju ovog Internet mjesta.

Odabirom opcije «Prihvaćam sve kolačiće» dopuštate pohranjivanje svih gore navedenih kolačića na vaše računalo ili mobilni uređaj.
Odabirom opcije «Prihvaćam samo neophodne kolačiće» na vaše računalo ili mobilni uređaj pohranjuju se samo vrijednosti za tehničke-obavezne kolačiće.

Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti ovog Internet mjesta.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim poveznicama možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih Internet preglednika:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. 

Neki preglednici Vam omogućuju kretanje kroz Internet mjesto u "anonimnom" načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaše računalo ili mobilni uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

Izmjene politike o korištenju kolačića

Odredbe ove Politike mogu se s vremena na vrijeme mijenjati. Svaku izmjenu koju naknadno unesemo u ovu Politiku objaviti ćemo na ovoj Internetskoj stranici ili ćemo vam se obratiti putem drugih komunikacijskih kanala.

Zadnje ažuriranje: 1.12.2020.

 

Kontakt podaci

Sva pitanja, komentare i upite u svezi ove politike kolačića slobodno uputite na sljedeću adresu: info@adriateh.hr

Ako smatrate kako je došlo do povrede vaših prava možete uputiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb.

 

10. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

10.1. Pravo na izmjene Općih uvjeta 
Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

 

10.2. Važenje Općih uvjeta 
Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.

 

10.3. Rješavanje sporova 
U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i Kupac će spor pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije 

 

 

 

 

10.4. Kopiranje 
Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

 

10.5. Internet stranice trećih osoba 
Stranica Prodavatelja webshop.adriateh.hr može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja, Prodavatelj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Opći uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Prodavatelj za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.