Odabir načina plaćanja:X

Unesite e-mail:X

Popunite polja označena zvjezdicom:Jednostrani raskid ugovoraKupac ima pravo, ne navodeći razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da ste se predomislili prije isporuke robe.

 

 

Kako bi iskoristili pravo na jednostrani raskid ugovora, dužni ste pisanim putem obavijestiti Adriateh d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

 

Izjavu je potrebno poslati poštom na Adriateh d.o.o., Zagrebačka ulica 2, 10431 Novaki, Sveta Nedelja, Hrvatska ili elektroničkom poštom na shop@adriateh.hr.

 

U Izjavi je potrebno navesti: ime i prezime, adresu, datum računa, broj računa, tekući račun za povrat novca (IBAN), broj telefona i email adresu.

 

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Adriateh d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. 

 

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Adriateh d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

 

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu:

Adriateh d.o.o., Zagrebačka ulica 2, 10431 Novaki, Sveta Nedelja, Hrvatska

bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.

 

Preuzmite obrazac za Jednostrani raskid ugovora.